Mijn naam is Lucie Timmers en ik werk sinds maart 2013 als BIG-geregistreerd psychotherapeut en sinds juli 2016 ook als GZ-psycholoog.  De afgelopen 12,5  jaar heb ik gewerkt op een afdeling voor psychotrauma van een GGZ instelling in de regio. Vanaf juni 2016 combineer ik dit met mijn eigen praktijk.

Als integratief opgeleid psychotherapeut ben ik bekend met diverse therapievormen voor volwassenen waaronder inzichtgevende, psychodynamische therapie, transference-focused therapie maar ook ben ik opgeleid in cognitieve gedragstherapie, EMDR,  schematherapie en narratieve exposure therapie.  Ik ben bijzonder geïnteresseerd in interculturele (traumagerelateerde) en migratie problematiek.

 

U kunt met onder andere de volgende klachten bij mij terecht: stemmingsklachten, angstklachten, identiteits- en levensfaseproblemen, spanningsklachten,  problemen met het omgaan met emoties, moeite hebben met het aangaan of onderhouden van relaties en vriendschappen,  en klachten als gevolg van traumatiserende ervaringen zoals herbelevingen en vermijdingsgedrag. 

 

Contracten met zorgverzekeraars: 

Voor 2018 en 2019 zijn er contracten afgesloten met:

*  VRZ

Hieronder vallen onder andere de volgende verzekeraars: Zorg en Zekerheid Zorgverzekering, ENO en ONVZ. 

Met deze verzekeraars is er een contract voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ.

 

* DSW

Hieronder vallen óók Stad Holland Zorgverzekeraar en In Twente Zorgverzekeraar. Tevens ASR (waaronder De Amersfoortse, Ditzo en Aevitae)

Met deze verzekeraars is er een contract voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ.

 

* CZ groep

Hieronder vallen OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA, OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering,  Delta Lloyd Zorgverzekering en Ohra Ziektekostenverzekeringen.

Met deze zorgverzekeraars is er alleen een contract voor de Generalistische Basis GGZ afgesloten.  

 

Met andere zorgverzekeraars is er geen contract voor 2017, noch voor 2018. Dat betekent dat u als u in behandeling wilt zelf een rekening ontvangt. Deze kunt u in principe vervolgens zelf declareren bij uw verzekering. Het hangt van uw polis-type af hoeveel vergoeding u van uw zorgverzekeraar krijgt. Informeer daarom altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar zodat u zeker weet waar u aan toe bent. 

 

Werktijden

Ik werk op dinsdagavond en op vrijdag  op de Hooigracht. Vanaf 1 mei 2019 breid ik mijn praktijk uit en zal ik gaan verhuizen naar een andere locatie, te weten Kernstraat 11, 2313 AV  te Leiden.  

 

Wachttijden

Voor intake: er zijn op dit moment helaas geen vrije plekken beschikbaar.  

Wachttijd voor behandeling na intake: 0 weken na intake. 

U kunt zich altijd wenden tot de wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar om te kijken waar er eerdere behandeling mogelijk is. 

 

Kwaliteitsbewaking

Via deze link Kwaliteitsstatuut komt u bij het kwaliteitsstatuut voor mijn praktijk. U kunt het ook schriftelijk bij mij opvragen en u ontvangt het altijd wanneer u zich aanmeldt.

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe Europese wetgeving in werking gegaan op het gebied van de bescherming  van de persoonsgegevens (AVG).

Onderaan op deze site treft u het privacy-statement aan (mei 2018) die in dit kader is opgesteld en waarin uitleg staat over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Contact

Telefonisch: 06-21603735

ltimmers@psychotherapieleiden.nl  

 

Veilig mailen via ZIVVER
Vanaf 25 mei 2018 gebruik ik ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie via de e-mail. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, wordt gegarandeerd dat vertrouwelijke informatie volgens de modernste beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen. Als u een e-mail ontvangt die veilig via ZIVVER is verstuurd, opent u een link die ZIVVER u toestuurt. Het is niet nodig een account aan te maken. En uiteraard zal ZIVVER u nooit reclame toesturen.
Hoe opent u een bericht dat via ZIVVER is verstuurd?
Hebt u een e-mail ontvangen van mij via ZIVVER? Dan opent u dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Bekijk en beantwoord beveiligd bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de webpagina van ZIVVER. Eventueel moet u hier ook nog een wachtwoord of sms-code invoeren.
In dit filmpje ziet u hoe iemand zonder ZIVVER-account een bericht ontvangt en leest: Hoe open en lees ik een ZIVVER-bericht?
Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via ZIVVER is verstuurd?
U leest het bericht dat via ZIVVER is verstuurd op een beveiligde webpagina die lijkt op een mailprogramma. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat rechtstreeks vanuit deze pagina. Onder het ontvangen bericht kunt u gelijk een bericht typen om te reageren. U verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer hier weer een reactie op komt, ontvangt u een notificatie via e-mail.
Vragen? Heeft u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of heeft u vragen over ZIVVER? Neem dan graag contact met ZIVVER op: support@zivver.com.

 

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Vereniging voor Schematherapie

Nederlandse Verenging voor Psychotrauma (NtVP)

Vereniging EMDR Nederland (VEN)

 

Registraties:

Kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Senior-schematherapeut in het register Schematherapie 

Psychotraumatherapeut bij de NtVP 

BIG-registratienummer: 89916720216 (psychotherapeut)

BIG-registratienummer: 69916720225 (GZ-psycholoog)

 

KvK: 65261445

AGB code: 94016960

AGB code praktijk: 94062578

PRIVACYSTATEMENT

Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling

 

Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling, gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65261445, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten/cliënten;
 2. bezoekers van de website: www.psychotherapieleiden.nl/lucie-timmers  
 3. zzp’ers (eventuele andere behandelaren) waarmee wordt samengewerkt.
 4. alle overige personen die met Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling contact opnemen of van wie Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling bij de ingang worden gemaakt aan de buitenzijde van de praktijk. Dit om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Deze camerabeelden worden  opgeslagen in de vorm van foto’s en worden opgeslagen op de schijf in de praktijkkamer en in die zin alleen toeganklijk voor degene die de kamer kan betreden. De foto’s worden 6-8 weken bewaard en worden steeds overschreven.
 4. door middel van audio- en/of video opnames gemaakt worden tijdens de sessies ten behoeve van evaluatie met de patiënt/cliënt zelf òf die gebruikt worden bij supervisies/intervisies. Wanneer het om het laatste gaat, wordt expliciet toestemming gevraagd aan de betrokkene waarbij er een aparte toestemmingsverklaring zal worden ondertekend.
 5. Verzameld zijn via Telepsy, een leverancier van ROM (Routine Outcome Monitoring) software en Ehealth platform die digitale instrumenten ter ondersteuning van de screening, diagnostiek, effectmeting en behandeling biedt.

 

 1. Doeleinden verwerking

Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 4. het screenen, diagnosticeren en meten van effect van de behandeling.
   
 1. Rechtsgrond

Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling persoonsgegevens verwerken. Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

De verwerkers waarmee Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten zijn:

 • Telepsy – (E-health Platform)
 • Leverancier Praktijksoftware – Careweb
 • ZIVVER – leverancier van beveiligde mailapplicatie
 • Stichting Vrijgevestigd ROM’men

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:  5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling door een e-mailbericht te sturen naar emailadres

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling door een e-mailbericht te sturen naar Lucie Timmers – Psychotherapie en Counseling. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTML: Lorem ipsum