Jannet Hagenaars

Mijn naam is Jannet Hagenaars en ik ben GZ- psycholoog en psychotherapeut. Naast de eigen praktijk aan de Hooigracht werk ik in een GGZ-instelling, gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek.

 

In mijn visie is het in psychotherapie belangrijk eerst goed te luisteren naar uw verhaal en de vraag waarmee u in therapie komt. Zo wordt vaak duidelijk wat de betekenis van gedragingen, wensen en behoeften is. Vanuit daar werken we samen om, afhankelijk van het doel en de werkwijze, uw gevoelens en gedachten beter te gaan begrijpen, nare dingen anders te leren zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of anders om te gaan met moeilijke situaties.

 

In de praktijk kunt u terecht voor kortdurende, klachtgerichte behandelingen, zoals specifieke angststoornissen, stemmingsklachten of klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, maar ook voor langdurende behandeling, gericht op (hardnekkige) disfunctionele patronen binnen uzelf en in het contact met anderen. Ook kunt zich aanmelden bij zelfbeeldproblematiek, emotieregulatieproblemen en identiteits- en autonomievragen.

 

Behandelvormen waar ik mee werk zijn Cognitieve Gedragstherapie (CGt), Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT), Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie en EMDR. Ik ben opgeleid tot integratief psychotherapeut waardoor ik behandeling op maat kan aanbieden in een kleinschalige en cliëntgerichte omgeving.

 

Vergoeding

Voor 2022 zijn contracten afgesloten met (koepelorganisaties en hun onderliggende labels) Zilveren Kruis, DSW, Zorg en Zekerheid en met ASR. Met andere verzekeraars is geen contract. Daarvoor geldt dat u zelf de factuur ontvangt, die u vervolgens moet indienen bij de zorgverzekeraar. Welk percentage van het behandeltarief vergoed wordt, is afhankelijk van uw polis. Ik adviseer u om voor uw aanmelding bij uw zorgverzekeraar na te gaan op welke vergoeding u recht heeft.

 

Actuele informatie over de kosten van behandeling vindt u hier.

 

Lidmaatschap

Ik ben lid van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt), de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) en sta in het register van MBT Nederland.

 

Werkdagen: woensdag en donderdag

 

Wachttijden

2-4 weken 

 

Contact

Tel: 06-48376342

E-mail: jhagenaars@psychotherapieleiden.nl

BIG-registratienummers:

psychotherapeut: 89916827216

gz-psycholoog: 69916827225

AGB-code: 94013296

AGB-code praktijk: 94065259

KvK: 77027310

 

Een link naar het kwaliteitsstatuut vindt u hier

Een link naar het privacystatement vindt u hier