Salvatore Vitale Psychotherapie, diagnostiek & supervisie 

 

Salvatore Vitale is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt één dag in de week in de eigen praktijk gevestigd aan de Hooigracht. In de praktijk richt ik mij op psychotherapie, diagnostisch onderzoek en geef ik supervisies. Tevens ben ik een aantal dagen in de week werkzaam bij GGZ Rivierduinen en verzorg ik postdoctoraal onderwijs voor de RINO Groep in Utrecht. Ik ben integratief opgeleid, wat betekent dat ik vanuit verschillende referentiekaders werk met een nadruk op psychodynamische psychotherapieën, waaronder TFP en MBT. Daarnaast ben ik geschoold in EMDR.

 

U kunt in de praktijk terecht voor zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen, zoals specifieke angststoornissen, stemmingsklachten of klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, als voor langerdurende inzichtgevende psychotherapie gericht op (hardnekkige) disfunctionele patronen binnen jezelf en in het contact met anderen.

Te denken valt aan persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsproblemen, migratie- en acculturatieproblemen. Werkgerelateerde problematiek en coachingstrajecten behoren eveneens tot de mogelijkheid. Naast psychotherapie ben ik gespecialiseerd in (complexe)diagnostiek en doe ik psychodiagnostisch onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD en/of autismespectrumstoornissen), cognitieve capaciteiten en doe ik neuropsychologisch onderzoek.

 

Ik ben lid van verschillende beroepsverenigingen, waaronder de Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP), de Nederlandse Vereniniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGZP).

 

Contracten met zorgverzekeraars en wachttijden:

Actuele informatie over contracten en wachttijden zijn op de website van mijn praktijk te vinden.

 

Contactgegevens:

Dr. S.G. (Salvatore) Vitale

06-28397367

praktijk@salvatorevitale.nl

 

KVK: 65823869

BIG nummers: Klinisch psycholoog (99913456725), Psychotherapeut (09913456716)

 

Voor uitgebreidere informatie verwijs ik naar de website van mijn praktijk:

www.salvatorevitale.nl