Welkom

 

Op Hooigracht 60 zijn verschillende psychotherapiepraktijken gevestigd. Wij werken nauw met elkaar samen én met verschillende partners in de regio zoals huisartsen, Jeugd- en Gezinsteams, psychiaters en andere GGZ praktijken of instellingen.

 

 

Doelgroep

Wij bieden zorg aan zowel kinderen, jongeren, volwassenen als oudereren. Iedere praktijk heeft haar eigen specifieke deskundigheid en doelgroep. Kijk voor meer informatie hierover op de persoonlijke pagina van onze therapeuten.

 

Aanmelding

Vanaf 2014 wordt in de GGZ onderscheid gemaakt tussen de Basis-Generalistische GGZ (voorheen 1e lijnszorg) en de Gespecialiseerde GGZ (voorheen 2e lijnszorg). De Basis-Generalistische GGZ is bedoeld voor de behandeling van psychische aandoeningen met licht tot matig ernstige klachten. Binnen de Gespecialiseerde GGZ wordt meer complexe of langer durende problematiek behandeld. Wanneer u voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking wilt komen, heeft u een verwijzbrief nodig van uw huisarts. Deze kan u ook adviseren over of een behandeling binnen de Basis-Generalisitische GGZ of de Gespecialiseerde GGZ geindiceerd is. 

 

Consultatie voor verwijzers

Collega’s en verwijzers kunnen voor vragen, overleg of aanmelding direct contact opnemen met één van de praktijken. Dit kan telefonisch of via de e-mail.