Kosten

Sinds 1 januari 2008 wordt psychotherapie grotendeels vergoed door uw zorgverzekering.

 

Psychotherapie valt onder het basispakket. De betaling en vergoeding verloopt per gehele behandeling of behandelingsjaar en niet per sessie. Dit wordt een Diagnose Behandel Combinatie genoemd (DBC).

De tarieven voor DBC’s worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld en jaarlijks bijgesteld.

 

Aan het einde van de behandeling ontvangt u of uw zorgverzekeraar de DBC-nota. De hoogte hiervan hangt af van de aard van het probleem en de duur van de behandeling. Bij langer durende behandelingen wordt standaard na één jaar een nota verstuurd.

 

Wanneer wij een overeenkomst hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar  dan sturen wij de DBC-nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar en krijgt u 100% van de behandeling vergoed afgezien van uw verplichte en mogelijk vrijwillig eigen risico.

 

Wanneer we geen overeenkomst hebben gesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u de nota van ons. Deze kunt u vervolgens zelf declareren bij uw verzekeraar. Wanneer u een naturapolis heeft, vergoedt de verzekeraar 70% tot 80% van de nota. Bij een restitutiepolis is dat 100%. Kijk daarbij goed in uw eigen polisvoorwaarden of overleg met uw zorgverzekeraar.

 

Met welke zorgverzekeraars contracten zijn afgesloten, verschilt per therapeut. Kijk daarvoor op de persoonlijke pagina van de therapeut van uw voorkeur.

 

Of behandeling na intake vergoed kan worden hangt ook af van de diagnose. Een aantal door de overheid vastgestelde diagnoses komen  niet langer voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking. 

Daar vallen de volgende klachten en diagnoses onder:

– Leerstoornissen;

– Slaapstoornissen;

– Werk-, beroeps-, studie- of relatieproblemen;

– Obesitas;

– Seksuele dysfuncties niet samenhangend met een psychische stoornis;

– Aanpassingsstoornissen;

– Specifieke fobie (wordt vergoed alleen als al de eerdere interventies zijn doorlopen);

– Andere gespecificeerde psychische stoornis;

– Psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden.

In dat geval kunt u worden terugverwezen naar de huisarts of kunt u de behandeling zelf betalen.  Uiteraard wordt u vooraf geinformeerd wanneer deze keuze aan de orde is.

 

Eigen risico

Het wettelijk verplichte eigen risico is vastgesteld op:

2020 385 euro per jaar

De factuur voor het eigen risico ontvangt u van uw zorgverzekeraar op het moment dat uw behandelaar de behandeling gedeclareerd heeft. Dit zal zijn aan het einde van de behandeling en/of tussentijds na maximaal een jaar wanneer er sprake is van een DBC-verlenging.

 

Jeugdhulp

Voor clienten jonger dan 18 jaar gelden dezelfde regels maar worden de kosten, wanneer de behandeling onder de vergoedde zorg regelingen valt, vergoed door uw gemeente. De gemeente hanteert geen eigen risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de therapeut van uw voorkeur een contract af te hebben gesloten met TWO Holland Rijnland. De gemeenten die hieronder vallen zijn: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude. De gemeenten Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem hanteren een eigen inkoopprocedure voor jeugdhulp. De zorg aan clienten uit deze regio wordt niet vergoed!

 

Afzeggen van een afspraak korter dan 24 uur van te voren

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen niet langer

bij de zorgverzekeraar en/of gemeenten worden ingediend. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn om deze

kosten direct aan u door te berekenen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is € 50,- (dit is 50% van het daadwerkelijke uurtarief). De factuur hiervoor ontvangt u rechtstreeks van de behandelaar en kan niet bij de zorgverzekeraar of gemeente ingediend worden.