Kosten

GGZ voor volwassenen

Wanneer er sprake is van psychische en/of psychiatrische problematiek wordt psychotherapie als behandeling vergoed vanuit uw zorgverzekering. U dient in dat geval altijd over een geldige verwijsbrief te beschikken. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekering.

 

Gecontracteerde zorg

Wanneer uw behandelaar een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar zal de volledige behandeling vergoed worden minus het eigen risico. Dit eigen risico dient u altijd zelf te betalen.

Bij gecontracteerde zorg dient uw behandelaar de factuur rechtstreeks bij uw verzekering in.

 

Ongecontracteerde zorg

Heeft uw behandelaar géén contract met uw verzekeraar dan is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft afgesloten.

Bij een restitutiepolis krijgt u 100% van uw behandeling vergoed. Een restitutiepolis staat voor een volledig vrije artsenkeuze. U betaalt wel nog steeds het eigen risico. Let op: er zijn restitutiepolissen die GGZ uitsluiten van 100% vergoeding. Check daarom altijd de voorwaarden van uw verzekering.

Heeft u een naturapolis dan krijgt u slechts een percentage van de behandeling vergoed. Dit percentage varieert tussen de 60-80% van de totale kosten. Daarnaast betaalt u nog steeds uw eigen risico. Bij uw verzekeraar kunt u navragen welk percentage zij vergoeden wanneer er sprake is van ‘ongecontracteerde GGZ’. Bij een naturapolis kunnen de kosten die u moet bijbetalen flink oplopen. Vraag daarom altijd na bij uw verzekering hoe het zit en overleg met uw behandelaar om zicht te krijgen op de kosten voor u aan de behandeling begint.

Bij ongecontracteerde zorg krijgt u zelf de factuur van uw behandelaar en dient u deze zelf te betalen. U kunt de factuur daarna voor vergoeding bij de verzekering indienen.

 

Met welke zorgverzekeraars contracten zijn afgesloten, verschilt per praktijk. Kijk daarvoor op de persoonlijke pagina van de behandelaar van uw voorkeur.

 

Eigen risico

Het wettelijk verplichte eigen risico is in 2023 vastgesteld op 385 euro per jaar. Dat is het bedrag dat u per jaar altijd zelf dient te betalen voor alle geleverde zorg. Dit bedrag hoeft u maar 1 keer per jaar te betalen, ook als u meerdere zorgtrajecten of verschillende soorten zorg ontvangt. Is uw eigen risico al op (bv door medicijngebruik of andere zorg die onder het eigen risico valt) dan hoeft u dit niet nogmaals te betalen.

Daarnaast kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico heeft afgesloten van maximaal 500 euro. In dat geval betaald u per jaar maximaal 885 euro van alle geleverde zorg zelf.

 

Nieuw financieringssysteem per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 start er een nieuw financieringssysteem: het Zorg Prestatie Model. Er wordt dan niet langer meer (achteraf) per behandelingsjaar een factuur gestuurd (het oude DBC-model) maar de facturen worden direct vanaf de start na elke zitting of maandelijks verstuurd. Met dit nieuwe systeem krijgt u eerder en beter zicht op de zorg die geleverd is en de vergoeding die daarvoor wordt betaald. De vergoeding die betaald wordt zal niet meer afhankelijk zijn van uw diagnose maar van het soort zorg dat geleverd is en door wie deze zorg geleverd is. Meer informatie over het Zorg Prestatie Model vind u  hier

 

Hoe werkt het concreet?

Wanneer uw behandelaar een contract heeft met uw verzekeraar zal uw behandelaar na elke zitting of maandelijks een factuur indienen bij uw verzekering. Via uw verzekeraar krijgt u inzage in de gestuurde factuur en kunt u terugzien welke zorg geleverd is en welke vergoeding hiervoor betaald is.

Bij ongecontracteerde zorg, krijgt u zelf de factuur van uw behandelaar en kunt u deze indienen bij uw verzekering om (een percentage) vergoed te krijgen.

Omdat facturen nu direct vanaf de start van de behandeling gestuurd gaan worden, betaalt u ook direct bij het begin van uw behandeling het eventueel open staande eigen risico.

 

Uitgesloten van vergoeding

Of behandeling na intake vergoed kan worden hangt ook af van de diagnose en het soort behandeling dat u krijgt. De overheid heeft vastgesteld dat de behandeling van bepaalde diagnoses niet wordt vergoed.

Daar vallen de volgende klachten en diagnoses onder:

– Leerstoornissen;

– Slaapstoornissen;

– Werk-, beroeps-, studie- of relatieproblemen;

– Obesitas;

– Seksuele dysfuncties niet samenhangend met een psychische stoornis;

– Aanpassingsstoornissen;

– Specifieke fobie (wordt vergoed alleen als al de eerdere interventies zijn doorlopen);

– Andere gespecificeerde psychische stoornis;

– Psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden.

In dat geval kunt u worden terugverwezen naar de huisarts of kunt u de behandeling zelf betalen. Uiteraard wordt u vooraf geinformeerd wanneer deze keuze aan de orde is.

 

Daarnaast zijn bepaalde behandelingen uitgesloten van vergoeding. Relatie- en gezinstherapie wordt als losse behandeling niet vergoed. Bent u zelf in behandeling en denkt uw huidige behandelaar dat relatie- en/of gezinstherapiesessies belangrijk zijn in het kader van uw eigen behandeling dan zijn er beperkte mogelijkheden voor vergoeding van deze sessies. In dat geval dient uw behandelaar contact op te nemen over verwijzing en samenwerking.

 

Kosten van sessies die niet voor vergoeding in aanmerking komen zijn gebaseerd op het actuele NZA-tarief. In 2023 is dit voor de psychotherapeut vastgesteld op € 147,95 per behandelsessie van 45-60 min. Dit is inclusief de indirecte tijd die uw behandelaar kwijt is. Vraag eventueel bij uw behandelaar na wat het tarief is voor andere sessies (langere of kortere duur, een diagnostiek-sessie etc).

 

Jeugdhulp

Voor clienten jonger dan 18 jaar gelden dezelfde regels maar worden de kosten, wanneer de behandeling onder de vergoedde zorg regelingen valt, vergoed door uw gemeente. De gemeente hanteert geen eigen risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de behandelaar van uw voorkeur een contract af te hebben gesloten met TWO Holland Rijnland. De gemeenten die hieronder vallen zijn: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude. De gemeenten Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem hanteren een eigen inkoopprocedure voor jeugdhulp. De zorg aan clienten uit deze regio wordt niet vergoed!

 

Afzeggen van een afspraak binnen 24 uur

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen niet langer

bij de zorgverzekeraar en/of gemeenten worden ingediend. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn om deze

kosten direct aan u door te berekenen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is € 50,. De factuur ontvangt u rechtstreeks van uw behandelaar en kan niet bij de zorgverzekeraar of gemeente ingediend worden.