Praktijk Gerits, Psychotherapie en Coaching

 

 

Lidewij Gerits is psycholoog en sinds 2004 BIG-geregistreerd psychotherapeut met als specialisatie jong volwassenen en systeemtherapie. Voor zij in 2010 haar eigen praktijk startte, heeft Lidewij jarenlang gewerkt bij een instelling voor Kinder- en Jeugd GGZ in de regio. Hierdoor heeft zij brede ervaring opgedaan in het werken met jongeren en gezinnen.

 

Binnen de praktijk biedt Lidewij Psychodynamische Psychotherapie, Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT), Gezinstherapie (MBT-F) en Partner-Relatietherapie (EFT). Haar specialisatie is MBT en de behandeling van hechtingsproblemen en zich ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren. Daarnaast is zij geregistreerd relatie- en gezinstherapeut.

Ter ondersteuning van de behandeling is het voor clienten mogelijk e-health modules te volgen binnen een beveiligde omgeving waardoor persoonsgegevens zijn beschermd. Ook is er de mogelijkheid voor online consulten als onderdeel van de behandeling.

 

Meer informatie over de behandelmogelijkheden en de werkwijze in de praktijk is na te lezen in de praktijkfolder. De folder is hier te downloaden.

 

Naast haar werkzaamheden in haar eigen praktijk is Lidewij Gerits in dienst bij het landelijke expertisecentrum MBT Nederland als trainer en supervisor. Ook is zij beschikbaar voor (gast)lessen of workshops op het gebied van jeugdGGZ, systemisch werken en/of MBT. Lidewij is erkend supervisor bij de VKJP, NVP en het Register MBT. Verder is zij leertherapeut en leersupervisor voor de NVP.

 

BIG-registratienummer: PT 19063007716 (www.bigregister.nl)

KvK: 27379484

 

Praktijkdagen:

Maandag, donderdag en vrijdagochtend.

Supervisie- en onderwijsactiviteiten zijn in overleg op andere dagen mogelijk. 

 

Contact:

06-41016930

lgerits@psychotherapieleiden.nl

 

Vergoedingen (2024)

Voor 2024 zijn contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars (koepelorganisaties en hun onderliggende labels): Zilveren Kruis Achmea, Menzis, CZ, DSW, Z&Z, ONVZ, ASR, Caresq, Salland en ENO. De behandeling wordt door deze verzekeraars volledig vergoed minus het verplichte (en eventueel vrijwillig) eigen risico. Dit eigen risico dient u altijd zelf te betalen.

Met VGZ (en de onderliggende labels) is geen contract afgesloten. Vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden; overleg hierover met uw verzekeraar.

Meer informatie over de vergoeding van behandelingen vind u hier.

 

Om voor vergoeding van een behandeling in aanmerking te komen dient u altijd in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief!

 

Relatie- en gezinstherapie komt als losse behandeling niet voor vergoeding van de verzekeraar in aanmerking. U dient dit zelf te betalen. Het tarief wat gehanteerd wordt is gebaseerd op het tarief van de NZA. Actuele informatie hierover vind u hier. Alleen wanneer één van de gezinsleden/partners zelf  in behandeling is én de gezins- of relatietherapie een integraal onderdeel is van deze behandeling zijn er mogelijkheden de kosten (beperkt) vergoed te krijgen. In die gevallen dient de eigen behandelaar contact op te nemen over eventuele verwijzing en samenwerking.

 

Wachttijden (januari 2024):

 

Er worden op dit moment geen nieuwe clienten aangenomen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.

 

Aanmeldingswachttijd (wachttijd tot intake): nvt

Behandelingswachttijd (wachttijd tot start behandeling na intake): 0 weken

 

De wachttijd is onafhankelijk van de diagnose of verzekering die u heeft.

 

MBT-groep jong volwassenen

Speciaal voor jong volwassenen tussen de 18 en 25 jaar met persoonlijkheidsproblemen (aanhoudende stemmings- en angstklachten, emotieregulatieprolemen en relationele problemen) is er een ambulant intensief MBT behandelprogramma in samenwerking met Just Blom. Meer informatie hierover vindt u hier.

Alleen voor dit programma wordt er gewerkt met een wachtlijst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

 

Aanmelding is alleen mogelijk voor behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ. Wanneer u een verwijzing heeft gekregen voor de generalistische-basis GGZ kunt u via de volgende routes een andere behandelaar vinden:

Voor jeugdhulp kunt u een behandelaar zoeken via www.zpjeugd.nl

Volwassenen kunnen een behandelaar zoeken via www.lvvp.info of www.psychotherapie.nl 

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Vakanties/ afwezigheid:

19 t/m 23 februari 2024 (Voorjaarsvakantie)

 

 

Lidmaatschappen:

Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie (www.vkjp.nl

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.info

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (www.nvrg.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (www.psychotherapie.nl )

Register MBT (Register MBT)

 

Kwaliteitsstatuut

Een link naar het kwaliteitsstatuut van Praktijk Gerits vind u hier.

 

Privacystatement

Een link naar het privacystatement van Praktijk Gerits vind u hier.

 

 

 

 

 

 

VKJP
VKJP