Just Blom, psychotherapie en coaching

 

 

 

Just Blom is psycholoog en sinds 2003 BIG-geregistreerd psychotherapeut. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (NVVP). Hij werkte van 1999 tot mei 2012, naast zijn ambulante praktijk die hij sinds 2007 voert, in een gespecialiseerde instelling voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Hij publiceerde hierover in het Tijdschrift voor Psychiatrie en gaf diverse cursussen en voordrachten op dit gebied. Momenteel is hij in opleiding tot gecertificeerd MBT-supervisor bij MBT Nederland.

Hiervoor werkte hij eveneens in de Ursula, kenniscentrum voor de behandeling van eetstoornissen. Door zijn jarenlange werkzaamheden in de regio is hij goed op de hoogte van de mogelijkheden voor samenwerking of doorverwijzing, mocht dat nodig zijn. Hij werkt in dat kader, naast de samenwerking binnen de Hooigracht 60 in Leiden, onder meer samen met Transparant, instelling voor GGZ in Leiden. 

Naast psychotherapeut is Just Blom ook docent bij de huisartsenopleiding die op het LUMC wordt gegeven. Hij verzorgt daar mede het GGZ-onderwijs en begeleidt aankomende huisartsen in hun opleidingstraject, onder meer ook in het implementeren van intervisiemethodes.

In overleg kan een coachings- of supervisietraject worden opgezet.

 

Voor meer achtergronden en informatie bezoekt u:

 

http://www.justblom.nl

 

BIG-registratienummer: 59060976316

 

KvK: 28116227

 

Contracten voor 2017 zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars

 

Contact

06-11227627

just@justblom.nl

 

Wachttijden:

Er worden momenteel geen nieuwe clienten aangenomen.

 

Vakanties/ afwezigheid: