Beroepscode en klachten

 

Beroepscode

Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.nl

 

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Wanneer u in psychotherapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Hierin staan onder andere beschreven:

  • Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • Uw recht op informatie
  • Uw recht op inzage van uw dossier
  • Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
  • Uw recht om een klacht in te dienen

 

Het DBC- Informatie Systeem (DIS)

Alle psychotherapeuten (en veel andere (para-)medici) zijn verplicht met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) te werken. Een deel van de DBC-informatie gaat van uw therapeut naar de zorgverzekeraar, zodat betaling kan plaatsvinden. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en uw privacy te waarborgen.

Aan het eind van een behandeling moeten geanonimiseerde, versleutelde gegevens van de DBC, naar het DBC-Informatie Systeem (DIS.) gestuurd worden. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de behandeling en u komt er met uw behandelaar niet uit dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de LVVP: Klachtenregeling LVVP 

Voor jeugdigen (onder de 18 jaar) en hun ouders geldt dat zij in geval van een klacht ook terecht kunnen bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de gemeente of het AKJ.