Mirjam Plomp, Praktijk voor Psychotherapie

 

 

Mirjam Plomp is psycholoog en sinds 2004 BIG-geregistreerd

psychotherapeut en Certificated advanced sensorimotor psychotherapist. Zij is opgeleid als cognitief gedragstherapeut en schematherapeut. Daarnaast is zij geschoold in EMDR.

 

Voordat zij koos voor de vrijgevestigde praktijk, heeft ze gewerkt in verschillende GGZ-instellingen in de regio waarbij ze veel ervaring heeft opgedaan in de behandeling van complex (oorlogsgerelateerd) trauma en interculturele problematiek.

 

Zij is lid van de vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie (VCGT), Vereniging EMDR Nederland, het register voor schematherapie, de SPIPA, de LVVP en de NVP.

Ze is leertherapeut bij de NVP

 

BIG-registratienummer: PT 89041766616

KvK: 27379415

 

werkdagen:  maandag, dinsdag, donderdag

 

Contracten

Voor 2021 zijn contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars.

 

Er zijn GEEN contracten afgesloten met  VGZ en Menzis

(Onder VGZ vallen  onder ander de merken: IZA, IZZ, Unive, UMC, Bewuzt, Zekur en Zorgzaam. en in 2021 waarschijnlijk ook Promovendum, Besured en National Academics,  Onder Menzis vallen Anderzorg en Hema)

Bent u bij een van deze verzekeraars verzekerd, neem dan voor aanmelding contact op met uw verzekeraar om na te gaan op welke vergoeding u recht heeft.

 

Contact

06-34202547

mplomp@psychotherapieleiden.nl

 

Wachttijden per november 2021:

Er worden geen nieuwe clienten aangenomenDe wachtlijst is gesloten omdat momenteel niet kan worden voldaan aan de Treeknormen. U kunt zich op het moment niet aanmelden.

Wilt u zich op een later moment toch aanmelden? Check dan hier of de wachtlijst weer open is, alvorens u contact opneemt.

 

Aanmeldingswachttijd (wachttijd tot intake): nvt

Behandelingswachttijd (wachttijd tot start behandeling na intake): 0 weken

 

De wachttijd is onafhankelijk van de diagnose of verzekering die u heeft.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Daarnaast kunt u een behandelaar zoeken via www.lvvp.info of www.psychotherapie.nl 

 

kwalititeitsstatuut: Een link naaar het kwalititeitsstatuut vanvan praktijk M Plomp vind u hier: kwaliteitsstatuut

In verband met de AVG-wet staat hier het privacystatement

 

Vakanties/ afwezigheid:

15-19 november

27 dec t/m 10 januari (muv 3 januari)

20 januari

7 t/m 10 februari