Mirjam Plomp, Praktijk voor Psychotherapie

 

 

Mirjam Plomp is psycholoog en sinds 2004 BIG-geregistreerd

psychotherapeut en Certificated advanced sensorimotor psychotherapist. Zij is opgeleid als cognitief gedragstherapeut en schematherapeut. Daarnaast is zij geschoold in EMDR.

 

Voordat zij koos voor de vrijgevestigde praktijk, heeft ze gewerkt in verschillende GGZ-instellingen in de regio waarbij ze veel ervaring heeft opgedaan in de behandeling van complex (oorlogsgerelateerd) trauma en interculturele problematiek.

 

Zij is lid van de vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie (VCGT), Vereniging EMDR Nederland, het register voor schematherapie, de SPIPA, de LVVP en de NVP.

Ze is leertherapeut bij de NVP en supervisor (in opleiding) bij de NVP

 

BIG-registratienummer: PT 89041766616

KvK: 27379415

 

werkdagen:  maandag, dinsdag, donderdag

 

Contracten

Voor 2023 heb ik contracten  met ONVZ, Caresq, Zilveren Kruis, DWW, Eno, ASR, OWM zorg en zekerheid. 

Ik heb GEEN contracten  met  VGZ, CZ en Menzis

(Onder CZ vallen ook Ohra en Nationale Nederlanden.

Onder VGZ vallen  onder ander de merken: Bewuzt, UnitedConsumers, Univé, UMC, IZA, IZZ, SZVK, Zorgzaam, National Academic, Besured en Promovendum.

Onder Menzis valt ook Anderzorg)

 

Bent u bij een van deze verzekeraars verzekerd, neem dan voor aanmelding contact op met uw verzekeraar om na te gaan op welke vergoeding u recht heeft.

 

Contact

06-34202547

mplomp@psychotherapieleiden.nl

 

Wachttijden per maart 2023:

Er worden geen nieuwe clienten aangenomenDe wachtlijst is gesloten omdat momenteel niet kan worden voldaan aan de Treeknormen. U kunt zich op het moment niet aanmelden.

Wilt u zich op een later moment toch aanmelden? Check dan hier of de wachtlijst weer open is, alvorens u contact opneemt.

 

Aanmeldingswachttijd (wachttijd tot intake): nvt

Behandelingswachttijd (wachttijd tot start behandeling na intake): 0 weken

 

De wachttijd is onafhankelijk van de diagnose of verzekering die u heeft.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Daarnaast kunt u een behandelaar zoeken via www.lvvp.info of www.psychotherapie.nl 

 

kwalititeitsstatuut: Een link naaar het kwalititeitsstatuut vanvan praktijk M Plomp vind u hier: kwaliteitsstatuut

In verband met de AVG-wet staat hier het privacystatement

 

Vakanties/ afwezigheid:

31 maart

10, 13 en 14, 27 april

1 t/m 5 mei

15 t/m 19 mei

29  mei 

15 en 16 juni

15 juli t/m 15 augustus

7 en 8 september

12 en 13 oktober