Mirjam Plomp, Praktijk voor Psychotherapie

 

 

 

Mirjam Plomp is psycholoog en sinds 2004 BIG-geregistreerd

psychotherapeut. Zij is opgeleid als cognitief gedragstherapeut en schematherapeut. Daarnaast is zij geschoold in EMDR en  heeft ze de opleiding voor sensorimotor psychotherapie afgerond ( lichaamsgerichte (trauma)psychotherapie)

 

Voordat zij koos voor de vrijgevestigde praktijk, heeft ze gewerkt in verschillende GGZ-instellingen in de regio waaronder de Ursula en 

Centrum ’45 waarbij ze veel ervaring heeft opgedaan in de behandeling van complex (oorlogsgerelateerd) trauma en interculturele problematiek.

 

Zij is lid van de vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie (VCGT), Vereniging EMDR Nederland, het register voor schematherapie, de NVP en LVVP.

 

BIG-registratienummer: PT 89041766616

KvK: 27379415

 

werkdagen:  maandagmiddag, dinsdag, donderdag

 

Contracten

Voor 2018 zijn GEEN contracten afgesloten met  VGZ en Menzis

(Onder VGZ vallen de merken: IZA, IZZ, Unive, UMC, Bewuzt, Zekur en Zorgzaam.

 Onder Menzis vallen Anderzorg en Azivo)

Bent u bij een van deze verzekeraars verzekerd, neem dan voor aanmelding contact op met uw verzekeraar om na te gaan op welke vergoeding u recht heeft.

 

Contact

06-34202547

mplomp@psychotherapieleiden.nl

 

Wachttijden:

Er worden geen nieuwe clienten aangenomen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.

 

Aanmeldingswachttijd (wachttijd tot intake): nvt

Behandelingswachttijd (wachttijd tot start behandeling na intake): 0 weken

 

De wachttijd is onafhankelijk van de diagnose of verzekering die u heeft.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Daarnaast kunt u een behandelaar zoeken via www.lvvp.info of www.psychotherapie.nl 

 

kwalititeitsstatuut: Een link naaar het kwalititeitsstatuut vanvan praktijk M Plomp vind u hier: kwaliteitsstatuut

In verband met de AVG-wet staat hier het privacystatement

 

Vakanties/ afwezigheid:

22-26 oktober

 

Zie onder kopje waarneming, wie in deze periodes bereikbaar is in geval van dringende vragen.