Praktijk Kloek, Psychotherapie en coaching

 

 

Ik werk sinds 1995 in de spcialistische GGZ, aanvankelijk in grote Instellingen in Noord en Zuid Holland, sinds 2010 in mijn eigen praktijk.

 

In 1999 haalde ik de BIG registratie tot GZ-psycholoog en in 2011 die tot Psychotherapeut.

Afgestudeerd als neuropsycholoog en diagnosticus ben ik me in de loop van de tijd ook steeds meer gaan richten op het proces van behandeling. Ik ben opgeleid als Integratief Psychotherapeut en heb diverse opleidingen gevolgd in de cognitieve gedragstherapie, Transference Focused Psychotherapy  en Affect Fobie Therapie.

 

In mijn werk als psychotherapeut vind ik betrokkenheid, authenticiteit en veiligheid belangrijk om ruimte te creëren waarin ik met u stil sta bij uw gevoelens, wensen, behoeften en gedragingen. Deze kunnen bewust maar ook onbewust zijn. Door de gesprekken gaat u bewuster ervaren, opmerken en verwoorden wat er in u leeft en hoe u zich voelt en gedraagt in relatie met u zelf en uw naasten.

Het gaat het vaak om oude patronen, die vroeger hielpen om pijnlijk gevoel te verdragen, maar die nu in de weg kunnen zitten en leiden tot klachten. Ik hecht er aan samen begrip en compassie te krijgen met het ontstaan van die klachten en patronen, en met wat deze in stand houden. Omdat die patronen vaak zo vanzelfsprekend zijn geworden, herhalen ze zich in de relatie met anderen, ook in de therapeutische relatie. Daarom onderzoek ik samen met u ook wat er in het directe hier-en-nu contact gebeurt. Daarbij is mijn ervaring dat het betrekken van het lichaam en lichamelijke informatie een waardevolle aanvulling is. Een en ander kan er aan bijdragen dat u flexibeler en met meer zelfvertrouwen om kan gaan met u zelf en met anderen en kan komen tot zelfontplooiing.

 

Ik bied behandelingen voor volwassenen vanaf 18 jaar. De frequentie van de gesprekken is in beginsel één of twee keer per week. De duur van de behandeling is vaak langer, afsluiting vind gewoonlijk in onderling overleg plaats.

 

U kunt zich aanmelden met stemmingsklachten, angstklachten, psychosomatische klachten, aanhoudende problemen in de omgang met andere mensen, regulatieproblemen, levensfaseproblemen, problemen rond werk en opleiding, problemen rond zingeving en identiteit, acculturatieproblemen, hechtingsproblemen.

 

 

Beroepsverenigingen:

Lid van: 

* de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)

   De praktijk is gevisiteerd op 17 mei 2018. Een link naar het certificaat vindt u hier
* de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

* TFP Nederland

 

BIG-registratienummers:

GZ 49050138525

PT 69050138516

 

KvK 27373392

 

Kwaliteitsstatuut. Een link naar het document vindt u hier.

Privacystatement. Een kopie is in te zien in mijn praktijk

 

Contact

06-51610361

jkloek@psychotherapieleiden.nl

 

Wachttijden  per juli 2020:

Er is op dit moment geen ruimte voor nieuwe cliënten.

Aanmeldingswachttijd (wachttijd tot intake): nvt

Behandelingswachttijd (wachttijd tot start behandeling na intake): 0 weken

 

Vergoedingen (2020)

In 2020 zijn met de volgende verzekeraars (koepelorganisaties) contracten afgesloten: VRZ, Zilveren Kruis, VGZ, DSW en Caresq.

Behandelingen worden bij deze verzekeraars volledig vergoed, maar daarbij ben ik gehouden aan het door iedere verzekeraar/koepel opgelegde budgetplafond.

 

Met andere zorgverzekeraars is er geen contract. Dat betekent dat u als u in behandeling wilt zelf een rekening ontvangt. Deze kunt u in principe vervolgens zelf declareren bij uw verzekering. Het hangt van uw polis-type af hoeveel vergoeding u van uw zorgverzekeraar krijgt. Informeer daarom altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar zodat u zeker weet waar u aan toe bent.

Zie ook: Kosten

 

Werkdagen/Vakantie/ Waarneming:

Maandag, dinsdag en donderdag.

Op nationale feestdagen is de praktijk gesloten

 

 

Ik heb afspraken voor waarneming met mijn collega’s op de Hooigracht. Zie: Waarneming

In geval van nood en/of buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts of de huisartsenpost.

 


.